Hỗ Trợ Trực Tuyến

 

Hotline

0917655866

Rượu Sake Nhật Bản

Rượu | Rượu | Rượu Sake | Rượu Shochu | Japanese Sake | Japanese Shochu

Rượu Sake Nhật Bản

Rượu Sake JUNMAI DAIGINJO
Dung lượng : 720 ml  Nguyên liệu : gạo, men Koji Nồng độ rượu       : 15-16%    Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%    Tỉ suất chà gạo     : 60%
Read more
Rượu Sake ETSUNO HAJIME 300ml
Dung lượng: 300 ml   Nguyên liệu : gạo, men Koji   Nồng đổ rượu: 15% - 16%  Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%   Tỉ suất chà gạo  :  60%
Read more
Rượu Sake WAKABA DRY
Dung lượng : 300 ml Nguyên liệu : gạo, Koji gạo Nồng độ rượu       : 15%                   Tỉ lệ sử dụng gạo : 100% Tỉ suất chà gạo     : 60%
Read more
Rượu Sake NAMA
Dung lượng : 350 ml Nguyên liệu : gạo, Koji gạo   Nồng độ rượu       : 16%   Tỉ lệ sử dụng gạo : 100% Tỉ suất chà gạo     : 60%
Read more
Rượu Sake ETSUNO HAJIME 700ml
Dung lượng: 700 ml   Nguyên liệu : gạo, men Koji   Nồng đổ rượu: 15% - 16%  Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%   Tỉ suất chà gạo  :  60%
Read more
Rượu Sake ETSUNO HAJIME 1800ml
Dung lượng: 1800 ml   Nguyên liệu : gạo, men Koji   Nồng đổ rượu: 15% - 16%  Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%   Tỉ suất chà gạo  :  60%
Read more

Tin tức